,
Volver a los detalles del artículo El Dret comú i Catalunya. Actes del V Simposi Internacional. Barcelona, 26-27 maig de 1995. Edició d'Aquilino Iglesia Ferreirós, Fundació Noguera, Barcelona, 1996, 604 pp. Descargar Descargar PDF