,
Volver a los detalles del artículo Les lnstitucions Catalanes (segles XV-XVII). Tercer Congrés d'Història Moderna de Calalunya, Pedralbes Revista d'historia Moderna, 13, 1-II. Barcelona 1993, 673 + 584 pp. Descargar Descargar PDF