GALMES, Llorenç, PUIG SALELLAS, Josep Maria, el alii, Ramon de Penyafort i el Dret català. Quatre-cents anys de la canonització del patró deis advocats de Catalunya (1601- 2001), Fundació Jaume I, Barcelona, 2000, 120 pp.

Manuel J. Peláez

Contenido principal del artículo

Número: 2001
Tomo LXXI, Bibliografía
Resumen

*

Detalles del artículo