ORDEIG I MATA, Ramon: Els comtats d'Osona i Manresa, 2 tomos, en Josep M. FONT I RIUS y Anscari M. MUNDÓ (dirs.), Catalunya carolíngia, obra fundada por Ramon D' ABADAL I DE VINYALS, vol. IV, Barcelona (lnstitut d'Estudis Catalans, Memòries de la Secció H

Josep M. Salrach

Contenido principal del artículo

Número: 2001
Tomo LXXI, Bibliografía
Resumen

*

Detalles del artículo