LLIBRE DELS JUDICIS. Traducció catalana moderna del Liber Iudiciorum, Joan Bellés i Sallent (+). Colaboradores: Jesús Alturo i Petrucho; Josep M. Font i Rius, Anscari M. Mundó; Alexandre Olivar. Barcelona: Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya,

Rosine Létinier

Contenido principal del artículo

Publicado: Aug 18, 2022
Número: 2010
Tomo LXXX, Bibliografía
Resumen

*

Detalles del artículo